ภาษา Korafe-Yegha

ชื่อภาษา: Korafe-Yegha
รหัสภาษา ISO: kpr
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 23088
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Korafe-Yegha

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ (in Korafe: Northern)

บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (C19520).

พระคำแห่งชีวิต (in Goto)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Korafe-Yegha) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C16120).

พระคำแห่งชีวิต (in Korafe: Northern)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Korafe-Yegha) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C06010).

พระคำแห่งชีวิต (in Korafe: Yega)

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C20791).

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Korafe-Yegha

People Groups who speak Korafe-Yegha

Korape; Yega;