ภาษา Kumarbhag Paharia

ชื่อภาษา: Kumarbhag Paharia
รหัสภาษา ISO: kmj
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18818
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kumarbhag Paharia

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต (in Paharia: Kumar Bagh)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Kumarbhag Paharia) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C16881).

พระคำแห่งชีวิต (in Paharia: Mal)

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C18300).

พระคำแห่งชีวิต (in Paharia: Sardar)

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C18221).

พระคำแห่งชีวิต 2 (in Paharia: Kumar Bagh)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 MP3 ในภาษา Kumarbhag Paharia) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A38300).

ชื่ออื่นสำหรับ Kumarbhag Paharia

Kumar
Mad
Mal
Maler
Malti
Malto
Maltu
Paharia
Pahariya

พื้นที่ใช้ภาษา Kumarbhag Paharia

India

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Kumarbhag Paharia

ข้อมูลเกี่ยวกับ Kumarbhag Paharia

ข้อมูลอื่นๆ: inadequate intelligibility with Mal Paharia; low bilingual proficiancy in Hindi and Bengali, Kumarbhag is activily used in all domains