ภาษา Jamamadi

ชื่อภาษา: Jamamadi
รหัสภาษา ISO: jaa
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3815
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

ตัวอย่างภาษา Jamamadi

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Jamamadi

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

I John (in Banawa)

(ดาวน์โหลด I John MP3 ในภาษา Jamamadi) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A64114).

I Thessalonians (in Banawa)

(ดาวน์โหลด I Thessalonians MP3 ในภาษา Jamamadi) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A64111).

II & III John (in Banawa)

(ดาวน์โหลด II & III John MP3 ในภาษา Jamamadi) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A64115).

II Thessalonians (in Banawa)

(ดาวน์โหลด II Thessalonians MP3 ในภาษา Jamamadi) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A64112).

Yona taminematamona amaka [The book of Jonah] (in Jarawara)

(ดาวน์โหลด The book of Jonah MP3 ในภาษา Jamamadi) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65205).

ข่าวประเสริฐ^ (in Jarawara)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ^ MP3 ในภาษา Jamamadi) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ คำสอนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A34380).

ข่าวประเสริฐ

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Jamamadi) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A65495).

James (in Banawa)

(ดาวน์โหลด James MP3 ในภาษา Jamamadi) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A64113).

Maki Deuso Nanari Fame [ผู้รับใช้ของพระเจ้า] (in Banawa)

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า MP3 ในภาษา Jamamadi) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A64109).

เพลง (in Jarawara)

(ดาวน์โหลด เพลง MP3 ในภาษา Jamamadi) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A34381).

เพลง of Praises (in Banawa)

(ดาวน์โหลด เพลง of Praises MP3 ในภาษา Jamamadi) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A64110).

เรื่อง from Daniel (in Banawa)

(ดาวน์โหลด เรื่อง from Daniel MP3 ในภาษา Jamamadi) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A64953).

Tanieo Tamine [เรื่อง from Daniel] (in Jarawara)

(ดาวน์โหลด เรื่อง from Daniel MP3 ในภาษา Jamamadi) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A64955).

พระคำแห่งชีวิต (in Banawa)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Jamamadi) บันทึกเสียงเรื่องจากพระคัมภีร์และเรื่องที่ประกาศข่าวประเสริฐ อธิบายความรอดและอาจให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A38223).

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Jamamadi) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A11890).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Jaruara - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Jamamadi

Canamanti
Jamamadí (ชื่อภาษา ISO)
Jaruara
Kaiamadi
Kanamanti
Yamamadi
Yamamadí

พื้นที่ใช้ภาษา Jamamadi

Brazil

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Jamamadi

People Groups who speak Jamamadi

Jamamadi; Jarawara;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Jamamadi

จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 87

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ