ภาษา Itene

ชื่อภาษา: Itene
รหัสภาษา ISO: ite
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22989
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Itene

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต (in More: Bolivia)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Itene) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A33830).

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Itene

ข้อมูลเกี่ยวกับ Itene

ข้อมูลอื่นๆ: Ethnologue says Extinct