ภาษา Horned Miao

ชื่อภาษา: Horned Miao
รหัสภาษา ISO: hrm
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20368
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Horned Miao

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต (in 角苗 [Miao: Jiao Jjiao])

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Horned Miao) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

ชื่ออื่นสำหรับ Horned Miao

角苗話
角苗话

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Horned Miao

People Groups who speak Horned Miao

Miao, Horned;