ภาษา Honi

ชื่อภาษา: Honi
รหัสภาษา ISO: how
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 23082
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Honi

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต (in Hani: Bukong)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Honi) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A06660).

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Honi

People Groups who speak Honi

Baihong; Haoni;