ภาษา Hmong Njua

ชื่อภาษา: Hmong Njua
รหัสภาษา ISO: hnj
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20365
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Hmong Njua

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

เพลง (in ม้งเขียว)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Hmong Njua) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน .

ข่าวประเสริฐ (in ม้งเขียว)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Hmong Njua) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

พระคำแห่งชีวิต (in Miao: Ba)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Hmong Njua) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

พระคำแห่งชีวิต (in Miao: Ching)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Hmong Njua) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

พระคำแห่งชีวิต (in Miao: Xiao)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Hmong Njua) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

ชีวิตของพระเยซู (in ม้งเขียว)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Hmong Njua) ชีวิตของพระเยซูจากพระธรรมมัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการ และโรม .

ตั้งแต่การสร้างจนถึงพระคริสต์ (in ม้งเขียว)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Hmong Njua) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม .

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

The New Testament - Hmong (Blue Meo) - 1991 Bible Society of Cambodia, Published by ASI - (Talking Bibles)
The New Testament - Hmong Njua - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Hmong Njua

Mong Leng
Mong Njua
青苗話
青苗话

พื้นที่ใช้ภาษา Hmong Njua

China
France

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Hmong Njua

People Groups who speak Hmong Njua

Hmong Njua;