ภาษา ภาษาฮินดี

ชื่อภาษา: ภาษาฮินดี
รหัสภาษา ISO: hin
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 26
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

ตัวอย่างภาษา ภาษาฮินดี

Hindi - Jesus Calms the Storm.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา ภาษาฮินดี

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา ภาษาฮินดี) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

ชีวิตของพระเยซู

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา ภาษาฮินดี) ชีวิตของพระเยซูจากพระธรรมมัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการ และโรม .

ชัยชนะโดยพระเจ้า

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา ภาษาฮินดี) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

เริ่มต้นกับพระเจ้า

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา ภาษาฮินดี) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

ผู้รับใช้ของพระเจ้า

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา ภาษาฮินดี) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

การทดสอบเพื่อพระเจ้า

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา ภาษาฮินดี) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา ภาษาฮินดี) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา ภาษาฮินดี) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา ภาษาฮินดี) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา ภาษาฮินดี) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

พระคำแห่งชีวิต 1

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา ภาษาฮินดี) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

พระคำแห่งชีวิต 2

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา ภาษาฮินดี) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

พระคำแห่งชีวิต 3

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา ภาษาฮินดี) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

พระคำแห่งชีวิต for Children

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา ภาษาฮินดี) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

ข่าวประเสริฐ & Lord's อธิษฐาน

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา ภาษาฮินดี) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

Ujale Ki Or [Towards Light]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา ภาษาฮินดี) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน .


เพลง (in Hindi Urdu)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา ภาษาฮินดี) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน .

พระคำแห่งชีวิต (in हिन्दी [Hindi: Dehati])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา ภาษาฮินดี) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

พระคำแห่งชีวิต (in हिन्दी [Vajjiga])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา ภาษาฮินดี) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Same both sides..

Ek Onmole Prem Ki Katha [Story of Great Love] (in हिन्दी [Hindi: Dehati])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา ภาษาฮินดี) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

Yesu Ne Apanu Bachaya [Jesus Saves You] (in Sapera)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา ภาษาฮินดี) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

Yesune Apunu Naya Janam Diya [ข่าวประเสริฐ] (in Sapera)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา ภาษาฮินดี) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

ดาวน์โหลด ภาษาฮินดี

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา ภาษาฮินดี ผสมบ้าง

พระคำแห่งชีวิต w/ SINDHI: Hindu & HINDI ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต w/ SINDHI: Hindu & HINDI MP3 ในภาษา ภาษาฮินดี (in Bhil: Sindhi)

พระคำแห่งชีวิต 1 w/ MARWARI, HINDI, etc ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 w/ MARWARI, HINDI, etc MP3 ในภาษา ภาษาฮินดี (in گجراتی کچی کوہلی [Gujarati Katchi Kohli])

พระคำแห่งชีวิต 2 w/ GUJ: Parkali Kohli & HINDI ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 w/ GUJ: Parkali Kohli & HINDI MP3 ในภาษา ภาษาฮินดี (in گجراتی کچی کوہلی [Gujarati Katchi Kohli])

พระคำแห่งชีวิต ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา ภาษาฮินดี (in कुमाउनी: मध्य कुमाउनी [Kumauni: Central Kumauni])

Classic Nepali Hymns ดาวน์โหลด Classic Nepali Hymns MP3 ในภาษา ภาษาฮินดี (in नेपाली [Nepali: Darjeeling])

พระคำแห่งชีวิต ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา ภาษาฮินดี (in Teressa)

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

A Pilgrimage - Hindi (film) - (Create International)
God's Powerful Saviour - Hindi - Readings from the Gospel of Luke - (Audio Treasure)
God's Story Video and Audio - Hindi - (God's Story)
Hymns - Hindi - (NetHymnal)
Jesus Film Project films - Hindi - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Hindi, Caribbean - (The Jesus Film Project)
Renewal of All Things - Hindi - (WGS Ministries)
Scripture resources - Hindustani, Caribbean - (Scripture Earth)
Ten Virgins Parable - Hindi (film) (aka Hindi Language Film) - (Create International)
The Bible - Hindi - ऑडियो बाइबल परियोजना - (Wordproject)
The Gospel - Hindi - (Global Gospel, The)
The Hope Video - Hindi - (Mars Hill Productions)
The Jesus Story (audiodrama) - Hindi - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Hindi - (Audio Treasure)
The New Testament - Hindi - Bible Society of India - (Talking Bibles)
The New Testament - Hindii - audio of 2007 Easy-to-Read Version - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Hindii - Sab Ki Version - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Sarnami Hindi - (Faith Comes By Hearing)
Thru the Bible Hindi Podcast - (Thru The Bible)
Who is God? - Hindi - (Who Is God?)

ชื่ออื่นสำหรับ ภาษาฮินดี

힌디어
Bahasa Hindi
Hindi (ชื่อภาษา ISO)
Hindi;
Khadi Boli
Khari Boli
Tiếng Hindu
الهندية
زبان هندی
Хинди
हिनदी
हिन्दी
ஹிந்தி
印地語
印地语
印度語

พื้นที่ใช้ภาษา ภาษาฮินดี

Bangladesh
Belize
Bhutan
Botswana
Germany
India
Kenya
Nepal
New Zealand
Pakistan
Philippines
Singapore
South Africa
Uganda
United Arab Emirates
United Kingdom
United States of America
Yemen
Zambia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา ภาษาฮินดี

People Groups who speak ภาษาฮินดี

Aghori; Ahar; Aheria; Ajna; Amat; Anantpanthi; Aoghar; Apapanthi; Arain, Hindu; Arakh; Arora, Hindu; Audhelia; Babar; Bachhada; Badhai, Hindu; Badhi, Hindu; Badhik; Bagdi, Wagdi; Baghban, Hindu; Bagwan, Hindu; Baha'i; Bahelia, Hindu; Bahna, Hindu; Baiga; Bairwa; Baiswar; Bajgar; Balahar, Hindu; Balai, Hindu; Banchada; Bandhamati, Hindu; Bangali, Hindu; Bania; Bania, Adrakhi; Bania, Agarwal; Bania, Agrahari; Bania, Ajudhyabansi; Bania, Bais; Bania, Barahseni; Bania, Baranwal; Bania, Barnawar; Bania, Bhatia; Bania, Chauseni; Bania, Dhusar; Bania, Gahoi; Bania, Golapurab; Bania, Hardoi; Bania, Jaiswal; Bania, Kasar; Bania, Kasarwani; Bania, Kasaundhan; Bania, Khandelwal; Bania, Mahajan; Bania, Mahesri; Bania, Mahur; Bania, Nima; Bania, Oswal; Bania, Porwal; Bania, Rastaogi; Bania, Rauniar; Bania, Saitwal; Bania, Saraogi; Bania, Ummad; Bania, Unai; Banmanus; Bansphor, Hindu; Bantar; Baori; Barad, Hindu; Barahar; Baraua; Bardai; Bargi; Bargunda; Bari, Hindu; Barwala, Hindu; Basith, Sikh; Basor; Bawaria, Hindu; Bedia, Hindu; Bhabra, Hindu; Bhand, Hindu; Bhangi, Hindu; Bhantu; Bhanumati; Bharbhunja, Hindu; Bharewa; Bharia Bhumia; Bhat, Hindu; Bhatia, Hindu; Bhil; Bhogta; Bhoi, Hindu; Bhoyar; Bhuinhar; Bhuiya; Bhurtia; Bhuyiar; Biar, Hindu; Bidakia; Bilaspuri; Billedar; Binjhia; Birjia; Bishnoi, Hindu; Bola; Boria; Bot; Brahman; Brahman, Acharaj; Brahman, Bagda; Brahman, Bhagor; Brahman, Bhatt; Brahman, Bhojak; Brahman, Bhumihar; Brahman, Bohra; Brahman, Chaturvedi; Brahman, Daima; Brahman, Dakaut; Brahman, Dakshini; Brahman, Dhiman; Brahman, Gaur; Brahman, Gujar Gaur; Brahman, Haryana; Brahman, Jijhotia; Brahman, Joshi; Brahman, Kanaujia; Brahman, Khandelwal; Brahman, Maha; Brahman, Maithili; Brahman, Ojha; Brahman, Palliwal; Brahman, Parikh; Brahman, Rikhisur; Brahman, Sakaldwipi; Brahman, Sanadhya; Brahman, Sankliwal; Brahman, Saraswat; Brahman, Sawaria; Brahman, Sikhwal; Brahman, Srigaud; Brahman, Srimali; Brahman, Trivedi Mewada; Chadar; Chamar, Hindu; Chamta; Charandasis; Chaupal; Chero; Chhimba, Hindu; Chhipa, Hindu; Chidar; Chik Baraik; Chitara; Chunpach; Dadupanthi; Dagi, Hindu; Dahait; Dangi; Daroga, Hindu; Daryadasi; Darzi, Hindu; Deha; Deshwali, Hindu; Devhar; Dhakad; Dhangri; Dhanuk; Dharhi, Hindu; Dharkar; Dhimar; Dhobi, Hindu; Dholi, Hindu; Dohor; Domar; Dosadh, Hindu; East Indian; Gadaria, Hindu; Gandhi, Hindu; Gandia, Rajasthan; Garpaguri; Gawaria; Gharami; Ghasi, Hindu; Ghosi, Hindu; Ghusuria; Gidhiya, Hindu; Godhi; Golak; Goley; Gond; Gonrhi; Gorait; Goriya, Hindu; Gosain, Hindu; Gual; Gujar, Hindu; Habura; Halalkhor, Hindu; Halwai, Hindu; Hela; Hijda; Hindi; Hurkiya; Jangam, Hindu; Jat, Ahlawat, Hindu; Jat, Bajwa, Hindu; Jat, Baliyan; Jat, Barh, Hindu; Jat, Bhainwal; Jat, Chahil, Hindu; Jat, Chima, Hindu; Jat, Dagar, Hindu; Jat, Dalal, Hindu; Jat, Dehia, Hindu; Jat, Deswal; Jat, Dhankar; Jat, Dhillon, Hindu; Jat, Gahlot, Hindu; Jat, Ganthwara; Jat, Ghatwal, Hindu; Jat, Ghumman, Hindu; Jat, Golla; Jat, Gujar; Jat, Hela, Hindu; Jat, Hindu; Jat, Hoda; Jat, Jakhar, Hindu; Jat, Kadian; Jat, Kharral, Hindu; Jat, Khutel; Jat, Mann, Hindu; Jat, Nain; Jat, Pachhade, Hindu; Jat, Parihar, Hindu; Jat, Pawania; Jat, Rathi, Hindu; Jat, Sahrawat, Hindu; Jat, Sangwan, Hindu; Jat, Sheoran; Jat, Sidhu, Hindu; Jat, Sindhu; Jat, Sirohi; Jat, Thakurela, Hindu; Jat, Thenwan; Jat, Tokai; Jat, Tomar; Jat, Tur; Jat, Turk; Jat, Uriya; Jat, Varaich, Hindu; Jat, Virk, Hindu; Javeri; Jhamral; Jhinwar, Hindu; Jhojha, Hindu; Julaha; Kabadi; Kachhi, Hindu; Kadar; Kadera; Kahar, Hindu; Kakaigar; Kalabaz; Kalbelia; Kalota; Kalwar, Hindu; Kamad; Kamboh, Hindu; Kanchan, Hindu; Kandera; Kandu; Kanjar, Hindu; Kaparia; Karal, Hindu; Karaoli; Karku; Karmali; Karwal; Katia; Kawar; Khangar, Hindu; Kharadi; Kharol; Kharot; Kharsola; Kharwar; Khati, Hindu; Khatik, Hindu; Khatri, Hindu; Khatwa; Khowa; Khumra, Hindu; Kir; Kirar; Kisan; Koiri, Hindu; Kol; Koria; Kotwal; Kuchbandia; Kumhar, Hindu; Kurariar; Kurmi, Hindu; Kurpalta; Kutana; Labana, Hindu; Ladia; Lahangar; Laheri, Hindu; Lakhera; Leper; Lodha; Lohara; Lohar, Hindu; Lora; Lunia; Lunia, Hindu; Maghaiya; Maika; Majhi; Majhwar; Mal, Hindu; Mali, Hindu; Mallah, Hindu; Mallik, Hindu; Markande; Mawasi; Megh, Hindu; Mehar; Meo, Hindu; Merat, Hindu; Mina; Mirdas, Hindu; Moghia; Mukeri, Hindu; Murao, Hindu; Musahar, Hindu; Muskhan; Nagarchi, Hindu; Nai, Hindu; Nanakshahi; Naribut; Naroda; Nat, Hindu; Pakhimara; Panika; Panka; Pao; Parhaiya; Pasi, Hindu; Patari; Patlia; Patwa, Hindu; Perna, Hindu; Prannathi; Raigar; Rajbhar; Rajput; Rajput, Agnivansi; Rajput, Bachgoti; Rajput, Bachhal; Rajput, Baghel; Rajput, Bais, Hindu; Rajput, Bandhalgoti; Rajput, Bargujar; Rajput, Barwar; Rajput, Bhadauria; Rajput, Bhale Sultan, Hindu; Rajput, Bhatti, Hindu; Rajput, Bisen; Rajput, Bundela; Rajput, Chandel; Rajput, Chandrabansi; Rajput, Chauhan, Hindu; Rajput, Dangi; Rajput, Dhakaru; Rajput, Dikhit; Rajput, Gahlot; Rajput, Garewal, Hindu; Rajput, Gaur; Rajput, Gautam; Rajput, Jadon; Rajput, Jadu; Rajput, Janghara; Rajput, Janjua, Hindu; Rajput, Janwar; Rajput, Jhala; Rajput, Joia, Hindu; Rajput, Kachhwaha; Rajput, Kalhan; Rajput, Kanhpuriya; Rajput, Katheriya; Rajput, Kausik; Rajput, Manihas; Rajput, Mar; Rajput, Nagbansi; Rajput, Nikumbh; Rajput, Paik; Rajput, Palwar; Rajput, Parihar; Rajput, Parmar; Rajput, Ponwar, Hindu; Rajput, Pundir, Hindu; Rajput, Raikwar; Rajput, Rajbansi; Rajput, Rajkumar; Rajput, Rathi; Rajput, Rathor; Rajput, Rawa; Rajput, Rawat; Rajput, Saithwar; Rajput, Sakarwar; Rajput, Salehria; Rajput, Sengar; Rajput, Sikarwar; Rajput, Sikh; Rajput, Sirnet; Rajput, Sisodia; Rajput, Solanki; Rajput, Sombansi; Rajput, Surajbansi; Rajput, Tonwar; Rajput, Yadav; Rajwar; Ramdasia, Hindu; Rana; Rathia, Hindu; Rawal, Hindu; Rawat; Rehar; Saharia; Saini, Hindu; Salvi; Sanauriya; Sangtarash; Sansi, Hindu; Santia, Hindu; Saonta; Saur; Sekera; Shikari Rajput; Sikligar, Hindu; Silawat, Hindu; Singiwala; Soiri; Sonar, Hindu; Sondhia; Sonr; Soria; South Asian, general; Taga, Hindu; Tamboli, Hindu; Tarkhan, Hindu; Tatka; Tawaif, Hindu; Teli, Hindu; Thathera, Hindu; Thori, Hindu; Turi; Vasudev; Yadav, Hindu; Zamral, Hindu;

ข้อมูลเกี่ยวกับ ภาษาฮินดี

ข้อมูลอื่นๆ: Understand English Urdu; semi-literate; Muslims & Christians; spoken as mother tongue by the Saharia in Madhya Pradesh.

จำนวนประชากร: 258,000,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ