ภาษา Hatam

ชื่อภาษา: Hatam
รหัสภาษา ISO: had
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10576
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Hatam

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ 1-22 (in Moire [Hatam: Moire])

บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (C19090).

ข่าวประเสริฐ 23-40 (in Moire [Hatam: Moire])

บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (C19091).

พระคำแห่งชีวิต (in Hatam Group)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Hatam) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Includes 3 dialects. (C13371).

พระคำแห่งชีวิต (in Moire [Hatam: Moire])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Hatam) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Same both sides. (C15150).

ชื่ออื่นสำหรับ Hatam

Adihup
Atam
Borai
Hattam
Mansim
Miriei
Moi
Tinam
Uran

พื้นที่ใช้ภาษา Hatam

Indonesia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Hatam

People Groups who speak Hatam

Borai; Hatam, Tinam;