ภาษา Wunambal: Gwini

ชื่อภาษา: Wunambal: Gwini
รหัสภาษา ISO: gww
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3701
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

ตัวอย่างภาษา Wunambal: Gwini

Wunambal Gwini - From Creation to Christ.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Wunambal: Gwini

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Wunambal: Gwini) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

ดาวน์โหลด Wunambal: Gwini

ชื่ออื่นสำหรับ Wunambal: Gwini

Forrest River
Gwini
Gwi:ni
Kwini (ชื่อภาษา ISO)

พื้นที่ใช้ภาษา Wunambal: Gwini

Australia