ภาษา Gourmanchéma

ชื่อภาษา: Gourmanchéma
รหัสภาษา ISO: gux
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22800
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Gourmanchéma

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

เพลง (in Gourma: Central)

(ดาวน์โหลด เพลง MP3 ในภาษา Gourmanchéma) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (C74746).

พระคำแห่งชีวิต (in Gourma: Northern)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Gourmanchéma) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C07651).

พระคำแห่งชีวิต (in Gourma: Southern)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Gourmanchéma) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C02251).

ชัยชนะโดยพระเจ้า (in Gourma: Central)

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า MP3 ในภาษา Gourmanchéma) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน Same both sides. (C78473).

ชีวิตของพระคริสต์ (a) (in Gourma: Central)

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ (a) MP3 ในภาษา Gourmanchéma) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (C32621).

ชีวิตของพระคริสต์ (b) (in Gourma: Central)

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ (b) MP3 ในภาษา Gourmanchéma) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (C30491).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in Gourma: Central)

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Gourmanchéma) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C78471).

ผู้รับใช้ของพระเจ้า (in Gourma: Central)

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า MP3 ในภาษา Gourmanchéma) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน Same both sides. (C78474).

การทดสอบเพื่อพระเจ้า (in Gourma: Central)

(ดาวน์โหลด การทดสอบเพื่อพระเจ้า MP3 ในภาษา Gourmanchéma) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน Same both sides. (C78410).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (in Gourma: Central)

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา Gourmanchéma) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C78472).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (in Gourma: Central)

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา Gourmanchéma) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C78413).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (in Gourma: Central)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา Gourmanchéma) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน Same both sides. (C78411).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (in Gourma: Northern)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา Gourmanchéma) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C75040).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (in Gourma: Central)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา Gourmanchéma) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน Same both sides. (C78412).

พระคำแห่งชีวิต 1 (in Gourma: Central)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 MP3 ในภาษา Gourmanchéma) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C01310).

พระคำแห่งชีวิต 2 (in Gourma: Central)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 MP3 ในภาษา Gourmanchéma) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C01311).

ข่าวประเสริฐ (Long) (in Gourma: Central)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ (Long) MP3 ในภาษา Gourmanchéma) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A74745).

ข่าวประเสริฐ (Long) (in Gourma: Northern)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ (Long) MP3 ในภาษา Gourmanchéma) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A75039).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Gourmanchema - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Gulmancema - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Gourmanchéma

Gourmanchema

พื้นที่ใช้ภาษา Gourmanchéma

Burkina Faso

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Gourmanchéma

People Groups who speak Gourmanchéma

Gourma;