ภาษา Central Grebo

ชื่อภาษา: Central Grebo
รหัสภาษา ISO: grv
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 23031
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Central Grebo

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต (in Grebo, Central: Borobo)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Central Grebo) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

พระคำแห่งชีวิต (in Grebo, Central: Trembo)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Central Grebo) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Same both sides..

เป็นเพื่อนของพระเจ้า (in Grebo, Central: Nyenebo)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Central Grebo) บันทึกเสียงเรื่องจากพระคัมภีร์และเรื่องที่ประกาศข่าวประเสริฐ อธิบายความรอดและอาจให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Previously titled 'Words of Life'..

Jesus is the Saviour of the World (in Grebo, Central: Borobo)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Central Grebo) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Central Grebo

People Groups who speak Central Grebo

Grebo, Globo;