ภาษา Garo

ชื่อภาษา: Garo
รหัสภาษา ISO: grt
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22799
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Garo

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

เพลง (in Garo: Abeng)

(ดาวน์โหลด เพลง MP3 ในภาษา Garo) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A62844).

ข่าวประเสริฐ (in Achik: Dual)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Garo) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A63341).

ข่าวประเสริฐ (in Garo: Abeng)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Garo) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A62615).

ข่าวประเสริฐ (in Garo: A'chick)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Garo) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A62127).

ข่าวประเสริฐ (in Garo: A'chick)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Garo) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A63842).

ข่าวประเสริฐ (in Achik [Garo: Bangladesh])

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Garo) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (C74768).

ข่าวประเสริฐ (in Garo: Chibok)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Garo) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A63570).

พระคำแห่งชีวิต (in Garo: Assam)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Garo) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C05771).

ชัยชนะโดยพระเจ้า (in Achik [Garo: Bangladesh])

เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C74771).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in Garo: Abeng)

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Garo) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A62664).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in Achik [Garo: Bangladesh])

เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C74769).

ผู้รับใช้ของพระเจ้า (in Achik [Garo: Bangladesh])

เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C74773).

การทดสอบเพื่อพระเจ้า (in Achik [Garo: Bangladesh])

(ดาวน์โหลด การทดสอบเพื่อพระเจ้า MP3 ในภาษา Garo) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A74776).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (in Garo: Abeng)

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา Garo) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A62667).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (in Achik [Garo: Bangladesh])

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา Garo) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A74770).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (in Achik [Garo: Bangladesh])

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา Garo) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A74775).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (in Achik: Dual)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา Garo) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A63880).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (in Achik [Garo: Bangladesh])

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา Garo) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A74772).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (in Achik [Garo: Bangladesh])

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา Garo) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A74774).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Garo - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Garo - (The Jesus Film Project)

พื้นที่ใช้ภาษา Garo

India

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Garo

People Groups who speak Garo

Garo;