ภาษา Gondi

ชื่อภาษา: Gondi
รหัสภาษา ISO: gon
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22926
Language Scope: Macrolanguage
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Gondi

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ (in गोंडी , उत्तरी : बैतूल [Gondi, Northern: Betul])

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Gondi) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A64714).

ข่าวประเสริฐ (in गोंडी , उत्तरी : छिंदवाड़ा [Gondi, Northern: Chindwara])

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Gondi) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A64716).

ข่าวประเสริฐ (in गोंडी , उत्तरी : मंडला [Gondi, Northern: Mandla])

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Gondi) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A65050).

ข่าวประเสริฐ (in Gondi, Southern: Bhamragarh)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Gondi) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A65046).

พระคำแห่งชีวิต (in गोंडी [Gondi])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Gondi) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C03171).

Genesis 2 - 11 (in Gondi: Aheri)

(ดาวน์โหลด Genesis 2 - 11 MP3 ในภาษา Gondi) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63989).

Gospel of Matthew (in Gondi, Southern: Bhamragarh)

(ดาวน์โหลด Gospel of Matthew MP3 ในภาษา Gondi) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65045).

Meeting the Creator God (in गोंडी , उत्तरी : बैतूल [Gondi, Northern: Betul])

(ดาวน์โหลด Meeting the Creator God MP3 ในภาษา Gondi) บันทึกเสียงเรื่องจากพระคัมภีร์และเรื่องที่ประกาศข่าวประเสริฐ อธิบายความรอดและอาจให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A64715).

Meeting the Creator God (in गोंडी , उत्तरी : छिंदवाड़ा [Gondi, Northern: Chindwara])

(ดาวน์โหลด Meeting the Creator God MP3 ในภาษา Gondi) บันทึกเสียงเรื่องจากพระคัมภีร์และเรื่องที่ประกาศข่าวประเสริฐ อธิบายความรอดและอาจให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A64717).

Meeting the Creator God (in गोंडी , उत्तरी : मंडला [Gondi, Northern: Mandla])

(ดาวน์โหลด Meeting the Creator God MP3 ในภาษา Gondi) บันทึกเสียงเรื่องจากพระคัมภีร์และเรื่องที่ประกาศข่าวประเสริฐ อธิบายความรอดและอาจให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A65051).

Yeshu Jivnator Muktidatal [Jesus Saves Lives] (in Gondi: Yavatmal [Gondi, Northern: Yavatmal])

(ดาวน์โหลด Jesus Saves Lives MP3 ในภาษา Gondi) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A65032).

Yeshu Swami Crush Par Bali Hato [Why Jesus Died on the Cross] (in Gondi, Southern: Bhamragarh)

(ดาวน์โหลด Why Jesus Died on the Cross MP3 ในภาษา Gondi) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A65047).

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Gondi