ภาษา Gbaya (Central African Republic)

ชื่อภาษา: Gbaya (Central African Republic)
รหัสภาษา ISO: gba
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22925
Language Scope: Macrolanguage
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Gbaya (Central African Republic)

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ (in Baya: Cameroun)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Gbaya (Central African Republic)) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (C64618).

พระคำแห่งชีวิต (in Baya: Cameroun)

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C05290).

พระคำแห่งชีวิต (in Baya: Doka)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Gbaya (Central African Republic)) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C12310).

พระคำแห่งชีวิต (in Baya: Nigeria)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Gbaya (Central African Republic)) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C13901).

พระคำแห่งชีวิต (in Gbea)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Gbaya (Central African Republic)) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C09231).

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Gbaya (Central African Republic)