ภาษา Borana-Arsi-Guji Oromo

ชื่อภาษา: Borana-Arsi-Guji Oromo
รหัสภาษา ISO: gax
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 23106
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Borana-Arsi-Guji Oromo

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ (in Borana: Gabbra)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Borana-Arsi-Guji Oromo) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (C81726).

Oddu Dansa [ข่าวประเสริฐ] (in Borana: Sakuye)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Borana-Arsi-Guji Oromo) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A65286).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in Borana: Gabbra)

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Borana-Arsi-Guji Oromo) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C75120).

Laali, Chaqasi & Jiradin 1: Waaqan Yayabadi [เริ่มต้นกับพระเจ้า] (in Borana: Sakuye)

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Borana-Arsi-Guji Oromo) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A65287).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in Guji)

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Borana-Arsi-Guji Oromo) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A71270).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (in Borana: Gabbra)

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา Borana-Arsi-Guji Oromo) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C75113).

Laali, Chaqasi & Jiradin 2: Nama Waaqa [ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า] (in Borana: Sakuye)

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา Borana-Arsi-Guji Oromo) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A65288).

ชัยชนะโดยพระเจ้า (in Borana: Gabbra)

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า MP3 ในภาษา Borana-Arsi-Guji Oromo) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C75119).

Laali, Chaqasi & Jiradin 3: Dabsacha Gara Waaqatin [ชัยชนะโดยพระเจ้า] (in Borana: Sakuye)

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า MP3 ในภาษา Borana-Arsi-Guji Oromo) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A65289).

ผู้รับใช้ของพระเจ้า (in Borana: Gabbra)

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า MP3 ในภาษา Borana-Arsi-Guji Oromo) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C75114).

Laali, Chaqasi & Jiradin 4: Hojatu Waaqa [ผู้รับใช้ของพระเจ้า] (in Borana: Sakuye)

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า MP3 ในภาษา Borana-Arsi-Guji Oromo) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A65290).

การทดสอบเพื่อพระเจ้า (in Borana: Gabbra)

(ดาวน์โหลด การทดสอบเพื่อพระเจ้า MP3 ในภาษา Borana-Arsi-Guji Oromo) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C75116).

Laali, Chaqasi, Jiradin 5- Jilalacha Waaqat [การทดสอบเพื่อพระเจ้า] (in Borana: Sakuye)

(ดาวน์โหลด การทดสอบเพื่อพระเจ้า MP3 ในภาษา Borana-Arsi-Guji Oromo) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A65291).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (in Borana: Gabbra)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา Borana-Arsi-Guji Oromo) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C75115).

Laali, Chaqasi, Jiradin 6-Yeson Barsisa [พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา] (in Borana: Sakuye)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา Borana-Arsi-Guji Oromo) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A65292).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (in Guji)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา Borana-Arsi-Guji Oromo) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A71280).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (in Borana)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา Borana-Arsi-Guji Oromo) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80807).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (in Borana: Gabbra)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา Borana-Arsi-Guji Oromo) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C75117).

Laali, Chaqasi, Jiradin 7 [พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด] (in Borana: Sakuye)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา Borana-Arsi-Guji Oromo) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A65293).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (in Guji)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา Borana-Arsi-Guji Oromo) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A71290).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (in Borana: Gabbra)

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา Borana-Arsi-Guji Oromo) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C75118).

Laali, Chaqasi, Jiradin 8 [การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์] (in Borana: Sakuye)

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา Borana-Arsi-Guji Oromo) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A65294).

เพลง (in Borana: Gabbra)

(ดาวน์โหลด เพลง MP3 ในภาษา Borana-Arsi-Guji Oromo) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (C82757).

พระคำแห่งชีวิต (in Borana)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Borana-Arsi-Guji Oromo) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A09330).

พระคำแห่งชีวิต (in Guji)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Borana-Arsi-Guji Oromo) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A15650).

พระคำแห่งชีวิต 1 (in Borana: Gabbra)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 MP3 ในภาษา Borana-Arsi-Guji Oromo) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A12770).

พระคำแห่งชีวิต 1 (in Oromo: Arusi)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 MP3 ในภาษา Borana-Arsi-Guji Oromo) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C02041).

พระคำแห่งชีวิต 2 (in Borana: Gabbra)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 MP3 ในภาษา Borana-Arsi-Guji Oromo) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A81725).

พระคำแห่งชีวิต 2 (in Oromo: Arusi)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 MP3 ในภาษา Borana-Arsi-Guji Oromo) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A37575).

พระคำแห่งชีวิต 3 (in Borana: Gabbra)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 3 MP3 ในภาษา Borana-Arsi-Guji Oromo) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C85210).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Hayyu Guddinna (King of Glory) - Borana - (Rock International)
Hymns - Oromo - (NetHymnal)
Jesus Film Project films - Guji - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Borana / Bora - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Guji - (Faith Comes By Hearing)

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Borana-Arsi-Guji Oromo

People Groups who speak Borana-Arsi-Guji Oromo

Ajuran; Garreh; Oromo, Arsi; Oromo, Borana; Oromo, Gabbra; Oromo, Gujji; Oromo, Karrayu; Oromo, Sakuye; Oromo, Southern;