ภาษา Greek

ชื่อภาษา: Greek
รหัสภาษา ISO: ell
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 115
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

ตัวอย่างภาษา Greek

Greek - Noah.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Greek

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ชีวิตของพระเยซู

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Greek) ชีวิตของพระเยซูจากพระธรรมมัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการ และโรม .

พระคำแห่งชีวิต 1

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Greek) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

พระคำแห่งชีวิต 2

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Greek) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

As In The Days of Noah

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Greek) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม .

พระคำแห่งชีวิต for Children

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Greek) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

ดาวน์โหลด Greek

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Hymns - Greek - (NetHymnal)
Jesus Film Project films - Greek - (The Jesus Film Project)
Renewal of All Things - Greek - (WGS Ministries)
The Bible - Greek - Septuaginta LXX - (Faith Comes By Hearing)
The Jesus Story (audiodrama) - Greek - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Greek - (CCEL)
The New Testament - Greek - Spyros Filos Translation - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Greek - Καινή Διαθήκη - (Wordproject)
Thru the Bible Greek Podcast - (Thru The Bible)
Who is God? - Greek - (Who Is God?)

ชื่ออื่นสำหรับ Greek

그리스어
Ellinika
Gorog
Görög
Graecae
Grec
Greco
Griechisch
Modern Greek (1453-) (ชื่อภาษา ISO)
Neo-Hellenic
Romaic
Ελληνικά
ग्रीक / युनानी
希腊语
希臘語

พื้นที่ใช้ภาษา Greek

Albania
Armenia
Australia
Austria
Bahamas, The
Bulgaria
Canada
Congo, Democratic Republic of
Congo, Republic of the
Cyprus
Czech Republic
Djibouti
Egypt
Georgia
Germany
Greece
Hungary
Italy
Jordan
Kazakhstan
Libya
Malawi
Mozambique
North Macedonia
Paraguay
Poland
Romania
Russia
Sierra Leone
South Africa
Sweden
Tunisia
Turkey
United Arab Emirates
United Kingdom
United States of America

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Greek

People Groups who speak Greek

Cypriots, Greek; Greek; Gypsy, Greek; Jew, Greek Speaking; Karakachan;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Greek

ข้อมูลอื่นๆ: Religion Orthodox.

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ