ภาษา Nding

ชื่อภาษา: Nding
รหัสภาษา ISO: eli
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14783
Language Scope: ISO Language
Language State: Extinct

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Nding

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต (in Fanda)

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C08411).

ชื่ออื่นสำหรับ Nding

Eliri

พื้นที่ใช้ภาษา Nding

Sudan

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Nding

  • Nding (ISO Language)

ข้อมูลเกี่ยวกับ Nding

จำนวนประชากร: 3,513