ภาษา Agta, Villa Viciosa

ชื่อภาษา: Agta, Villa Viciosa
รหัสภาษา ISO: dyg
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6758
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Extinct

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Agta, Villa Viciosa

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

TLC Lesson: The Death of Christ

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Agta, Villa Viciosa) บทเรียนชีวิตและงานของพระเยซูคริสต์ แต่ละบทเรียนมี 8-12 รูปภาพประกอบ จากชุดชีวิตของพระคริสต์ 120 รูปภาพ .

ดาวน์โหลด Agta, Villa Viciosa

ชื่ออื่นสำหรับ Agta, Villa Viciosa

Villa Viciosa Agta (ชื่อภาษา ISO)

พื้นที่ใช้ภาษา Agta, Villa Viciosa

Philippines

ข้อมูลเกี่ยวกับ Agta, Villa Viciosa

จำนวนประชากร: 60