ภาษา Hun-Saare

ชื่อภาษา: Hun-Saare
รหัสภาษา ISO: dud
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 23065
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Hun-Saare

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต (in Et-Hun, Eastern Duka)

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C01030).

พระคำแห่งชีวิต (in Hun-Saare: Western Duka)

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C01031).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Dukanci - (The Jesus Film Project)

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Hun-Saare

People Groups who speak Hun-Saare

Dukawa;