ภาษา Dusner

ชื่อภาษา: Dusner
รหัสภาษา ISO: dsn
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9455
Language Scope: ISO Language
Language State: Extinct

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Dusner

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต (in Dusnir)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Dusner) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Same both sides. (C13011).

ชื่ออื่นสำหรับ Dusner

Dusnir

พื้นที่ใช้ภาษา Dusner

Indonesia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Dusner

  • Dusner (ISO Language)

ข้อมูลเกี่ยวกับ Dusner

ข้อมูลอื่นๆ: Nearly_Extinct