ภาษา Dinka, Southeastern

ชื่อภาษา: Dinka, Southeastern
รหัสภาษา ISO: dks
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9290
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Dinka, Southeastern

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ (in Dinka: Bor)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Dinka, Southeastern) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A62756).

ข่าวประเสริฐ^ (in Dinka: Bor)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ^ MP3 ในภาษา Dinka, Southeastern) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ คำสอนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A31630).

พระคำแห่งชีวิต (in Dinka: Jieng)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Dinka, Southeastern) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C22260).

พระคำแห่งชีวิต (in Dinka: Twic)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Dinka, Southeastern) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A12521).

ชัยชนะโดยพระเจ้า (in Dinka: Bor)

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า MP3 ในภาษา Dinka, Southeastern) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A62740).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in Dinka: Bor)

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Dinka, Southeastern) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A62738).

ผู้รับใช้ของพระเจ้า (in Dinka: Bor)

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า MP3 ในภาษา Dinka, Southeastern) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A62741).

การทดสอบเพื่อพระเจ้า (in Dinka: Bor)

(ดาวน์โหลด การทดสอบเพื่อพระเจ้า MP3 ในภาษา Dinka, Southeastern) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A62742).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (in Dinka: Bor)

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา Dinka, Southeastern) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A62739).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (in Dinka: Bor)

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา Dinka, Southeastern) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A62745).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (in Dinka: Bor)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา Dinka, Southeastern) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A62743).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (in Dinka: Bor)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา Dinka, Southeastern) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A62744).

พระคำแห่งชีวิต 1 (in Dinka: Bor)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 MP3 ในภาษา Dinka, Southeastern) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A00330).

พระคำแห่งชีวิต 2 (in Dinka: Bor)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 MP3 ในภาษา Dinka, Southeastern) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A00331).

พระคำแห่งชีวิต 3 (in Dinka: Bor)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 3 MP3 ในภาษา Dinka, Southeastern) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A10310).

Aids (in Dinka: Bor)

(ดาวน์โหลด Aids MP3 ในภาษา Dinka, Southeastern) สื่อด้านการศึกษาที่ให้ความรู้ทั่วไป เช่น เรื่องสุขภาพ การเกษตร ธุรกิจ การอ่านเขียนและอื่นๆ (A63151).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

The New Testament - Dinka: Bor - Bible Society of South Sudan - (Talking Bibles)

ชื่ออื่นสำหรับ Dinka, Southeastern

Bor
Eastern Dinka
Southeastern Dinka (ชื่อภาษา ISO)

พื้นที่ใช้ภาษา Dinka, Southeastern

Canada
Sudan

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Dinka, Southeastern

People Groups who speak Dinka, Southeastern

Dinka, Southeastern;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Dinka, Southeastern

จำนวนประชากร: 250,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ