ภาษา West Goodenough

ชื่อภาษา: West Goodenough
รหัสภาษา ISO: ddi
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22997
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา West Goodenough

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต (in Miufau & Malata)

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C51670).

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา West Goodenough

People Groups who speak West Goodenough

Diodio;