ภาษา Falam Chin

ชื่อภาษา: Falam Chin
รหัสภาษา ISO: cfm
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20352
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Falam Chin

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ (in Chin, Falam: Khualshim)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Falam Chin) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (C80832).

ข่าวประเสริฐ (in Chin, Falam: Laizo)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Falam Chin) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A80945).

ข่าวประเสริฐ (in Chin, Falam: Lente)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Falam Chin) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A80843).

Thuthangtha [ข่าวประเสริฐ] (in Taisun [Chin, Falam: Taisun])

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Falam Chin) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A64304).

ข่าวประเสริฐ (in Chin, Falam: Zanniat)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Falam Chin) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A80868).

พระคำแห่งชีวิต (in Chin, Falam: Chorai)

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C17620).

พระคำแห่งชีวิต (in Chin, Falam: Langkai)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Falam Chin) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A22160).

พระคำแห่งชีวิต (in Chin, Falam: Zanniat)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Falam Chin) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A09411).

พระคำแห่งชีวิต (in Hallam: Langwang)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Falam Chin) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C22150).

พระคำแห่งชีวิต (in Kaipeng)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Falam Chin) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C32440).

พระคำแห่งชีวิต (in Laizo-Chin)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Falam Chin) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C06790).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

God's Powerful Saviour - Falamchin - Readings from the Gospel of Luke - (Audio Treasure)
Jesus Film Project films - Chin, Falam - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Chin Falam - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Chin, Falam - 2005 Bible Society of Myanmar - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Chin, Falam - 2009 Bibles International - (Faith Comes By Hearing)

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Falam Chin

People Groups who speak Falam Chin

Chin, Falam; Halam; Halam, Chorei; Halam, Kaipeng; Halam, Kaloi; Halam, Molsom;