ภาษา Chepang

ชื่อภาษา: Chepang
รหัสภาษา ISO: cdm
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 23078
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Chepang

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ (in Chepang: Western)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Chepang) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (C33541).

เพลง, คำพยาน & Parables (in Chepang: Western)

(ดาวน์โหลด เพลง, คำพยาน & Parables MP3 ในภาษา Chepang) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A33550).

พระคำแห่งชีวิต 1 w/ NEPALI เพลง (in Chepang: Eastern)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 w/ NEPALI เพลง MP3 ในภาษา Chepang) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Includes NEPALI hymns (C21720).

พระคำแห่งชีวิต 2 (in Chepang: Eastern)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 MP3 ในภาษา Chepang) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C21721).

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Chepang

People Groups who speak Chepang

Chepang;