ภาษา Chuj: Ixtatan

ชื่อภาษา: Chuj: Ixtatan
รหัสภาษา ISO: cac
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2095
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

ตัวอย่างภาษา Chuj: Ixtatan

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Chuj: Ixtatan

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Chuj: Ixtatan) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A14180).

พระคำแห่งชีวิต 1 (in Chuj: San Sebastian Coatan)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 MP3 ในภาษา Chuj: Ixtatan) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A14150).

พระคำแห่งชีวิต 2 (in Chuj: San Sebastian Coatan)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 MP3 ในภาษา Chuj: Ixtatan) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A14151).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Scripture resources - Chuj, Ixtatán - (Scripture Earth)
The New Testament - Chuj, San Sebastian Coatan - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Chuj: Ixtatan

Chapai
Chuh
Chuhe
Chuj (ชื่อภาษา ISO)
Chuj de San Mateo Ixtatan
Chuj de San Mateo Ixtatán
Chuje
Chuj: Mateano
Chuj Mexicano
Chuj Norteno
Chuj, San Mateo Ixtatan
Ixtatan
Ixtatan Chuj
Mexican Chuj
Northern Chuj
S Mateo Ixtatan Chuj

พื้นที่ใช้ภาษา Chuj: Ixtatan

Guatemala
Mexico

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Chuj: Ixtatan

People Groups who speak Chuj: Ixtatan

Chuj, San Mateo Ixtatan; Chuj, San Sebastian Coatan;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Chuj: Ixtatan

ข้อมูลอื่นๆ: Understand Spanish, Conob; Catholicism; New Testament Translation.

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ