ภาษา Evant

ชื่อภาษา: Evant
รหัสภาษา ISO: bzz
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22984
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Evant

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Becoming a Friend of God (in Avande)

(ดาวน์โหลด Becoming a Friend of God MP3 ในภาษา Evant) บันทึกเสียงเรื่องจากพระคัมภีร์และเรื่องที่ประกาศข่าวประเสริฐ อธิบายความรอดและอาจให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Previously titled 'Words of Life'. (A31921).

Becoming a Friend of God (in Evand)

(ดาวน์โหลด Becoming a Friend of God MP3 ในภาษา Evant) บันทึกเสียงเรื่องจากพระคัมภีร์และเรื่องที่ประกาศข่าวประเสริฐ อธิบายความรอดและอาจให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Previously titled 'Words of Life 1'. (C22480).

พระคำแห่งชีวิต 2 (in Evand)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 MP3 ในภาษา Evant) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C30651).

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Evant

  • Evant (ISO Language)

People Groups who speak Evant

Evand;