ภาษา Jenaama Bozo

ชื่อภาษา: Jenaama Bozo
รหัสภาษา ISO: bze
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 23002
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Jenaama Bozo

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต (in Jènaama [Bozo, Sorogama])

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C15520).

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Jenaama Bozo

People Groups who speak Jenaama Bozo

Bozo;