ภาษา Buriat, Russia

ชื่อภาษา: Buriat, Russia
รหัสภาษา ISO: bxr
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22794
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Buriat, Russia

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ (in буряад хэлэн [Buriat: Eastern])

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Buriat, Russia) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A37767).

Luke (Selections) (in буряад хэлэн [Buriat: Eastern])

(ดาวน์โหลด Luke (Selections) MP3 ในภาษา Buriat, Russia) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (C78144).

Luke Selections Pt 1 (in буряад хэлэн [Buriat: Eastern])

(ดาวน์โหลด Luke Selections Pt 1 MP3 ในภาษา Buriat, Russia) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A37932).

Luke Selections Pt 2 (in буряад хэлэн [Buriat: Eastern])

(ดาวน์โหลด Luke Selections Pt 2 MP3 ในภาษา Buriat, Russia) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A37933).

Testimonies (in Buriat: Bohaan)

(ดาวน์โหลด Testimonies MP3 ในภาษา Buriat, Russia) คำพยานคริสเตียนสำหรับใช้ประกาศกับผู้ที่ยังไม่เชื่อ และเพื่อให้กำลังใจกับคริสเตียน (A34151).

The Way of Salvation (in буряад хэлэн [Buriat: Eastern])

(ดาวน์โหลด The Way of Salvation MP3 ในภาษา Buriat, Russia) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม (A37768).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Buriat, Russia - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Buriat, Russia

Russia Buriat (ชื่อภาษา ISO)

พื้นที่ใช้ภาษา Buriat, Russia

Russia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Buriat, Russia

People Groups who speak Buriat, Russia

Buriat, Russian;