ภาษา Siri: Ningi

ชื่อภาษา: Siri: Ningi
รหัสภาษา ISO: bte
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2085
Language Scope: ISO Language
Language State: Extinct

ตัวอย่างภาษา Siri: Ningi

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Siri: Ningi

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต w/ HAUSA: Kano

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต w/ HAUSA: Kano MP3 ในภาษา Siri: Ningi) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A00611).

ชื่ออื่นสำหรับ Siri: Ningi

Gamo-Ningi (ชื่อภาษา ISO)
Ningi

พื้นที่ใช้ภาษา Siri: Ningi

Nigeria

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Siri: Ningi

ข้อมูลเกี่ยวกับ Siri: Ningi

ข้อมูลอื่นๆ: Members of the ethnic group now speak Hausa.