ภาษา Bago-Kusuntu

ชื่อภาษา: Bago-Kusuntu
รหัสภาษา ISO: bqg
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 23015
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bago-Kusuntu

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Na burukuu saasɩtɔ [เริ่มต้นกับพระเจ้า] (in Koussountou)

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Bago-Kusuntu) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A65642).

Endobi isa wè donè [The Lord Is Wonderful] (in Bago)

(ดาวน์โหลด The Lord Is Wonderful MP3 ในภาษา Bago-Kusuntu) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A65634).

พระคำแห่งชีวิต (in Bago)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Bago-Kusuntu) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C27260).

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Bago-Kusuntu

People Groups who speak Bago-Kusuntu

Bago-Koussountou;