ภาษา Vaghat-Ya-Bijim-Legeri

ชื่อภาษา: Vaghat-Ya-Bijim-Legeri
รหัสภาษา ISO: bij
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17996
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Vaghat-Ya-Bijim-Legeri

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Shu shen [The Good Road] (in Vaghat [Vaghat-Ya-Bijim-Legeri: Vaghat])

(ดาวน์โหลด The Good Road MP3 ในภาษา Vaghat-Ya-Bijim-Legeri) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A65662).

พระคำแห่งชีวิต (in Boi [Vaghat-Ya-Bijim-Legeri: Boi])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Vaghat-Ya-Bijim-Legeri) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C02210).

พระคำแห่งชีวิต (in Vaghat [Vaghat-Ya-Bijim-Legeri: Vaghat])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Vaghat-Ya-Bijim-Legeri) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C07311).

ชื่ออื่นสำหรับ Vaghat-Ya-Bijim-Legeri

Kwanka

พื้นที่ใช้ภาษา Vaghat-Ya-Bijim-Legeri

Nigeria

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Vaghat-Ya-Bijim-Legeri

People Groups who speak Vaghat-Ya-Bijim-Legeri

Kwanka;