ภาษา Bhattiyali

ชื่อภาษา: Bhattiyali
รหัสภาษา ISO: bht
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18762
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bhattiyali

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต (in Bhatiali)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Bhattiyali) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Same both sides..

Khrist Sadi Jinda Asha Paadi [Christ Our Living Hope] (in Bhatiali)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Bhattiyali) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

Khush Khabri [ข่าวประเสริฐ] (in Bhatiali)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Bhattiyali) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Bhattiyali - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Bhattiyali

Bhateali
Bhatiali Pahari
Bhatiyali

พื้นที่ใช้ภาษา Bhattiyali

India

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Bhattiyali

  • Bhattiyali (ISO Language)

ข้อมูลเกี่ยวกับ Bhattiyali

ข้อมูลอื่นๆ: Bilingual in Hindi, Panjabi and Urdu