ภาษา Bagri

ชื่อภาษา: Bagri
รหัสภาษา ISO: bgq
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7520
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bagri

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ (in Bagari)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Bagri) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

พระคำแห่งชีวิต 1 w/ MARWARI (in Bagari)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Bagri) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

พระคำแห่งชีวิต 2 (in Bagari)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Bagri) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Bagri - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Bagri - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Bagri

Bagari
Bagria
Bagris
Bahgri
Baorias
Bawri

พื้นที่ใช้ภาษา Bagri

India
Pakistan

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Bagri

ข้อมูลเกี่ยวกับ Bagri

ข้อมูลอื่นๆ: Ropal_Code from India Form = BCQ ++ often use Hindi with others, **Speak Malvi in Madhya Pradesh, Bagri in Rajasthan (according to KS Singh)**