ภาษา Bareli, Pauri

ชื่อภาษา: Bareli, Pauri
รหัสภาษา ISO: bfb
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22776
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bareli, Pauri

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ (in Bareli, Pauri: Madhya Pradesh)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Bareli, Pauri) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

ข่าวประเสริฐ (in बरेली , पौड़ी : महाराष्ट्र [Bareli, Pauri: Maharashtra])

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Bareli, Pauri) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

พบพระเจ้าพระผู้สร้าง (in बरेली , पौड़ी : महाराष्ट्र [Bareli, Pauri: Maharashtra])

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Bareli, Pauri) บันทึกเสียงเรื่องจากพระคัมภีร์และเรื่องที่ประกาศข่าวประเสริฐ อธิบายความรอดและอาจให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

พระคำแห่งชีวิต - Outreach (in Bareli, Pauri: Madhya Pradesh)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Bareli, Pauri) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Bareli Pawri - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Bareli, Pauri

Pauri Bareli (ชื่อภาษา ISO)

พื้นที่ใช้ภาษา Bareli, Pauri

India

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Bareli, Pauri