ภาษา Bengali

ชื่อภาษา: Bengali
รหัสภาษา ISO: ben
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 172
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

ตัวอย่างภาษา Bengali

Bengali - The Heart of Man.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bengali

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

เพลง

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bengali) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน .

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bengali) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

ชีวิตของพระเยซู

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bengali) ชีวิตของพระเยซูจากพระธรรมมัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการ และโรม .

พระคำแห่งชีวิต for Children

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bengali) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .


เพลง (in Bengali: Manbhuiyan)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bengali) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน .

ข่าวประเสริฐ (in বাংলা [Bangla: Singh])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bengali) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

ข่าวประเสริฐ (in বাংলা [Bhuyan])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bengali) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

ข่าวประเสริฐ (in বাংলা [Rabidas])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bengali) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

ข่าวประเสริฐ (in বাংলা [Rishi])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bengali) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

พระคำแห่งชีวิต (in বাংলা [Bangla])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bengali) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

พระคำแห่งชีวิต (in Bengali: Manbhuiyan)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bengali) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

พระคำแห่งชีวิต (in বাংলা [Bengali: Manbhum: Muchi])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bengali) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

ชัยชนะโดยพระเจ้า (in বাংলা [Bangla])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bengali) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

ชัยชนะโดยพระเจ้า (in বাংলা [Bangla: Singh])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bengali) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

ชัยชนะโดยพระเจ้า (in বাংলা [Rishi])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bengali) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

ชีวิตของพระคริสต์ (in বাংলা [Bangla])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bengali) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู .

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in বাংলা [Bangla])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bengali) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in বাংলা [Bangla: Singh])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bengali) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in বাংলা [Rishi])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bengali) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

ผู้รับใช้ของพระเจ้า (in বাংলা [Bangla])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bengali) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

ผู้รับใช้ของพระเจ้า (in বাংলা [Bangla: Singh])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bengali) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

ผู้รับใช้ของพระเจ้า (in বাংলা [Rishi])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bengali) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

เรื่องราวของพระเยซู (in Bengali, Musalmani)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bengali) บันทึกเสียงละครเรื่องจากหนัง ชีวิตพระเยซู มาจากพระธรรมลูกาในพระคัมภีร์ .

การทดสอบเพื่อพระเจ้า (in বাংলা [Bangla])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bengali) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

การทดสอบเพื่อพระเจ้า (in বাংলা [Bangla: Singh])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bengali) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

การทดสอบเพื่อพระเจ้า (in বাংলা [Rishi])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bengali) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (in বাংলা [Bangla])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bengali) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (in বাংলা [Bangla: Singh])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bengali) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (in বাংলা [Rishi])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bengali) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (in বাংলা [Bangla])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bengali) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (in বাংলা [Bangla: Singh])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bengali) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (in বাংলা [Rishi])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bengali) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (in বাংলা [Bangla])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bengali) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (in বাংলা [Bangla: Singh])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bengali) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (in বাংলা [Rishi])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bengali) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (in বাংলা [Bangla])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bengali) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (in বাংলা [Bangla: Singh])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bengali) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

Asalo Kathaa [ข่าวประเสริฐ] (in Bengali: Nepali)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bengali) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

Asalo Kathaa Lukte [The Facts Can't Be Hidden] (in Bengali: Nepali)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bengali) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

ข้อพระคัมภีร์ & Christian เพลง (in বাংলা [Bangla])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bengali) ผสมรายการดนตรีและเรื่องจากพระคัมภีร์ .

Christian เพลง (in বাংলা [Bangla])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bengali) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน .

ข่าวประเสริฐ for Men & Women (in বাংলা-এম [Bangla: Muslim])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bengali) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

พระคำแห่งชีวิต (M) (in বাংলা [Bangla])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bengali) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

ชัยชนะโดยพระเจ้า (M) (in বাংলা [Bangla])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bengali) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

เริ่มต้นกับพระเจ้า (M) (in বাংলা [Bangla])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bengali) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

ผู้รับใช้ของพระเจ้า (M) (in বাংলা [Bangla])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bengali) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

การทดสอบเพื่อพระเจ้า (M) (in বাংলা [Bangla])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bengali) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (M) (in বাংলা [Bangla])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bengali) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (M) (in বাংলা [Bangla])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bengali) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

เพลง & ดนตรี Music (in বাংলা [Bangla])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bengali) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน .

ODB Book 1, Day (in বাংলা [Bangla])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bengali) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Same both sides..

স-সবদ [ข่าวประเสริฐ] (in বাংলা [Bangla])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bengali) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

ดาวน์โหลด Bengali

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Bible Stories - Bengali Musselmani - (OneStory Partnership)
Jesus Film Project films - Bangla Muslim - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Bengali (Indian) - (The Jesus Film Project)
The Bible - Bengali - অডিও বাইবেল - (Wordproject)
The Gospel - Bengali - (Global Gospel, The)
The Jesus Story (audiodrama) - Bengali Bangladeshi - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Bengali Indian - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Bengali - Bible Society of India - (Talking Bibles)
The New Testament - Bengali (Common Language Version) - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Bengali (Easy-to-Read Version) - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Bengali (Mussolmani Version) - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Bengali (Re-edit Bangla Version) - (Faith Comes By Hearing)
Thru the Bible Bengali Podcast - (Thru The Bible)
Who is God? - Bengali - (Who Is God?)

ชื่ออื่นสำหรับ Bengali

벵골어
Bahasa Bengali
Banga-Bhasa
Bangala
Bangla
Bangla-Bhasa
Bengalees; Bengali; Bengaals
Bengalí
زبان بنگالی
Бенгальский
বাঙ্গালী
孟加拉語
孟加拉语

พื้นที่ใช้ภาษา Bengali

Australia
Bangladesh
Canada
India
Malawi
Nepal
Saudi Arabia
Singapore
United Arab Emirates
United Kingdom
United States of America

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Bengali

People Groups who speak Bengali

Abdul; Aguri; Ahmadi; Akhandji; Amat; Angarok; Anglo; Ansari; Badaik; Badhai, Muslim; Bagdi, Hindu; Bagti; Baha'i; Bahelia, Hindu; Baidya, Hindu; Baidya, Muslim; Bairagi, Hindu; Baiti; Bajikar, Muslim; Bangali, Hindu; Bania; Bania, Agarwal; Bania, Agrahari; Bania, Bais; Bania, Gandha Banik; Bania, Kasarwani; Bania, Kasaundhan; Bania, Khatri; Bania, Mahajan; Bania, Rauniar; Bania, Subarna Banik; Banjara, Muslim; Bari, Hindu; Barua; Bauri; Bedia, Hindu; Bedia, Muslim; Beg; Behara; Beldar, Hindu; Bengali; Berua; Besya, Hindu; Besya, Muslim; Bhakat; Bhalla; Bhangi, Hindu; Bhangi, Muslim; Bhar; Bhaskar; Bhat, Hindu; Bhil; Bhin; Bhoi, Hindu; Bhuinhar; Bhuinmali; Bhuiya; Bhumij; Bhunar; Bind; Biswas, Hindu; Biswas, Muslim; Bodo; Brahman; Brahman, Acharaj; Brahman, Acharya; Brahman, Bengali; Brahman, Bhumihar; Brahman, Ganak; Brahman, Gaur; Brahman, Joshi; Brahman, Kanaujia; Brahman, Maha; Brahman, Radhi; Brahman, Sakaldwipi; Brahman, Saraswat; Brahman, Utkal; Brahman, Vaidik; Brahman, Varendra; Buna, Hindu; Buna, Muslim; Chain; Chakma; Chak, Thet; Chamar, Hindu; Chasadhobi; Chaudhari; Chitrakar, Muslim; Christian unspecified; Dabgar, Hindu; Dahiara; Dahiara, Muslim; Dai, Hindu; Dai, Muslim; Dalu; Daphtari; Darzi, Muslim; Dhanuk; Dhobi, Hindu; Dhobi, Muslim; Diwan; Doai; Dom, Muslim; Dosadh, Hindu; Dosadh, Muslim; Dulia; Faqir; Gadaria, Hindu; Gain; Ganak, Muslim; Gharti; Ghasi, Hindu; Ghazi; Gonrhi; Gorait; Gosain, Hindu; Gura; Hadi; Hajam; Halwai, Hindu; Hazra, Hindu; Hazra, Muslim; Jamadar; Jaraj; Jaraj, Hindu; Jat, Muslim; Jhalo Malo; Jharudar; Jimdar; Jogi, Hindu; Jogi, Muslim; Jotdar; Kadar; Kaghazi; Kahar, Hindu; Kahar, Muslim; Kaibartta; Kalu; Kalwar, Hindu; Kanda; Kandu; Kanjar, Hindu; Kanugh; Kaora; Kapali; Karadar; Karenga; Karigar; Kasar, Hindu; Kawar; Kayastha, Hindu; Kela, Muslim; Khairwar; Khambu; Khami; Khandait; Khatik, Hindu; Koiri, Hindu; Kol; Koli; Konai; Konwar; Kori; Kotal; Kotwal; Kuli; Kumhar, Hindu; Kunbi, Hindu; Kunui; Kurmi, Hindu; Kurol; Kusiari; Laheri, Muslim; Lashkar; Let; Lohar, Hindu; Lohar, Muslim; Lunia, Hindu; Madari; Madhuapit; Magar; Mahanta; Mahar, Hindu; Mahishya; Majhwar; Mal, Hindu; Mali, Hindu; Mallah, Hindu; Mallah, Muslim; Mallik, Hindu; Mallik, Muslim; Mal, Muslim; Mandala, Hindu; Mandala, Muslim; Masalchi; Matia; Maulangi; Mech; Mir; Mirdas, Muslim; Mirzakhani; Mishri; Mochi, Hindu; Mochi, Muslim; Moghal; Mru; Munshi; Musahar, Hindu; Musahar, Muslim; Nagar; Nagarchi, Hindu; Nagarchi, Muslim; Nai, Hindu; Nalband; Naliya, Muslim; Namasudra, Hindu; Namasudra, Muslim; Nat, Hindu; Nat, Muslim; Nikari, Hindu; Nikari, Muslim; Paliya; Parja; Pashtun, Northern; Pasi, Hindu; Pasi, Muslim; Patial; Patni, Hindu; Patni, Muslim; Patwa, Muslim; Pawaria, Muslim; Peshakar; Pinjara; Pod; Pundari; Qassab; Qazi; Rai; Rajbansi, Koch, Muslim; Rajbansi, Muslim; Rajbansi, Tajpuri; Rajbhar; Rajput; Rajput, Muslim; Raju; Rajwar; Rangrez, Muslim; Rasua; Raute; Rayeen, Hindu; Rayeen, Muslim; Sabar; Saharia; Sankara; Santal; Sardar, Hindu; Sardar, Muslim; Sayyid; Shaikh; Shanan; Sikligar, Muslim; Siyalgir, Hindu; Siyalgir, Muslim; Sonar, Hindu; Sukli; Sunri, Hindu; Sutradhar, Hindu; Sutradhar, Muslim; Tamboli, Hindu; Tamboli, Muslim; Tanti, Hindu; Tanti, Muslim; Tarafdar; Teli, Hindu; Thathera, Hindu; Tili, Hindu; Tirendaj; Tiyar; Turaiha; Turi; Yadav, Hindu;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Bengali

ข้อมูลอื่นๆ: Understand some English, Hindi; Hindu, Buddhist, Christian; Bible,

จำนวนประชากร: 96,712,958

จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 90

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ