ภาษา Bainouk-Gunyaamolo

ชื่อภาษา: Bainouk-Gunyaamolo
รหัสภาษา ISO: bcz
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 23059
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bainouk-Gunyaamolo

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต (in Banhum)

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C01470).

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Bainouk-Gunyaamolo

People Groups who speak Bainouk-Gunyaamolo

Banyun;