ภาษา Bikol, Central

ชื่อภาษา: Bikol, Central
รหัสภาษา ISO: bcl
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8120
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bikol, Central

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต (in Bicol)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Bikol, Central) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Bicolano - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Bicolano Central - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Bikol, Central

Bicolano, Central: Naga
Central Bikol (ชื่อภาษา ISO)
Naga

พื้นที่ใช้ภาษา Bikol, Central

Philippines

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Bikol, Central

People Groups who speak Bikol, Central

Bikol, Central;