ภาษา Aralle-Tabulahan

ชื่อภาษา: Aralle-Tabulahan
รหัสภาษา ISO: atq
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7171
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Aralle-Tabulahan

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

John 1:1 - 5:47 (in Tabulahan [Aralle-tabulahan: Tabulahan])

(ดาวน์โหลด John 1:1 - 5:47 MP3 ในภาษา Aralle-Tabulahan) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A62502).

John 6:1 - 10:6 (in Tabulahan [Aralle-tabulahan: Tabulahan])

(ดาวน์โหลด John 6:1 - 10:6 MP3 ในภาษา Aralle-Tabulahan) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A62503).

John 10:7 - 15:17 (in Tabulahan [Aralle-tabulahan: Tabulahan])

(ดาวน์โหลด John 10:7 - 15:17 MP3 ในภาษา Aralle-Tabulahan) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A62505).

John 15:18 - 21:25 (in Tabulahan [Aralle-tabulahan: Tabulahan])

(ดาวน์โหลด John 15:18 - 21:25 MP3 ในภาษา Aralle-Tabulahan) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A62506).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

The New Testament - Aralle-Tabulahan - 2004 Edition - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Aralle-Tabulahan

Аралле-Табулахан

พื้นที่ใช้ภาษา Aralle-Tabulahan

Indonesia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Aralle-Tabulahan

People Groups who speak Aralle-Tabulahan

Aralle-Tabulahan;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Aralle-Tabulahan

จำนวนประชากร: 12,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ