ภาษา ภาษาอาหรับ

ชื่อภาษา: ภาษาอาหรับ
รหัสภาษา ISO: ara
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3
Language Scope: Macrolanguage
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา ภาษาอาหรับ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

เพลง (in Arabic, Sa'idi)

(ดาวน์โหลด เพลง MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A04141).

ข่าวประเสริฐ (in Arabic, Gulf: Khaliji)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A37958).

ข่าวประเสริฐ (in Arabic, Mesopotamian: Khuzestan)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A37957).

ข่าวประเสริฐ (in Arabic, North Levantine: North Lebanese Literary)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A75177).

ข่าวประเสริฐ (in Arabic, Sudanese Juba)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A20570).

ข่าวประเสริฐ^ (in Arabic, Sudanese: North Kordofan)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ^ MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ คำสอนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A32911).

พระคำแห่งชีวิต (in Arabic, Algerian Saharan: Tamanrasset)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A12360).

พระคำแห่งชีวิต (in Arabic, Chadian: Shuwa)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A00300).

พระคำแห่งชีวิต (in Arabic: Nomad)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A06900).

พระคำแห่งชีวิต (in South Levantine Arabic Mashriqi [Arabic, Palestinian])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A00281).

พระคำแห่งชีวิต (in Arabic: Shuwa: Guera)

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C06951).

พระคำแห่งชีวิต (in فصحى العصر [Arabic: Standard])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A00280).

พระคำแห่งชีวิต (in Arabic, Ta'izzi-Adeni: Adeni)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A11130).

พระคำแห่งชีวิต (in Arabic, Tajiki: Afghanistan)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A16491).

พระคำแห่งชีวิต (in Arabic, Tunisian)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A10240).

ชีวิตของพระเยซู (in فصحى العصر [Arabic: Standard])

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระเยซู MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) ชีวิตของพระเยซูจากพระธรรมมัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการ และโรม (A30010).

ชัยชนะโดยพระเจ้า (in Arabic, Egyptian)

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80416).

ชัยชนะโดยพระเจ้า (in Arabic, Sudanese Juba)

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A75000).

ชีวิตของพระคริสต์ 1 (in Arabic, Moroccan)

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ 1 MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (A63932).

ชีวิตของพระคริสต์ 2 (in Arabic, Moroccan)

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ 2 MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (A63933).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in العربية [Arabic: Classical])

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A74501).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in Arabic, Sudanese Juba)

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A75001).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in Arabic, Sudanese: Khartoum)

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A64440).

ผู้รับใช้ของพระเจ้า (in Arabic, Sudanese Juba)

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A75003).

เรื่องราวของพระเยซู 1 of 2 (in Arabic, Mardini)

(ดาวน์โหลด เรื่องราวของพระเยซู 1 of 2 MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงละครเรื่องจากหนัง ชีวิตพระเยซู มาจากพระธรรมลูกาในพระคัมภีร์ (A38067).

การทดสอบเพื่อพระเจ้า (in Arabic, Sudanese Juba)

(ดาวน์โหลด การทดสอบเพื่อพระเจ้า MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A75004).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (in العربية [Arabic: Classical])

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A74503).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (in Arabic, Sudanese Juba)

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A75002).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (in Arabic, Sudanese: Khartoum)

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A64495).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (in Arabic, Sudanese Juba)

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A74998).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (in فصحى العصر [Arabic: Standard])

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A63914).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (in Arabic, Sudanese Juba)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A75005).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (in فصحى العصر [Arabic: Standard])

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A63915).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (in Arabic, Sudanese Juba)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A74999).

พระคำแห่งชีวิต 1 (in Arabic, Algerian)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A00290).

พระคำแห่งชีวิต 1 (in Arabic, Chadian)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A08650).

พระคำแห่งชีวิต 1 (in العربية [Arabic: Classical])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A74502).

พระคำแห่งชีวิต 1 (in Arabic, Moroccan)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A00291).

พระคำแห่งชีวิต 1 (in Arabic, Sudanese Juba)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A00301).

พระคำแห่งชีวิต 2 (in Arabic, Algerian)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A07710).

พระคำแห่งชีวิต 2 (in Arabic, Chadian)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A08651).

พระคำแห่งชีวิต 2 (in العربية [Arabic: Classical])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A75014).

พระคำแห่งชีวิต 2 (in Arabic, Moroccan)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A17960).

พระคำแห่งชีวิต 2 (in Arabic, Sana'ani)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A35990).

พระคำแห่งชีวิต 2 (in Arabic, Sudanese Juba)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A12960).

พระคำแห่งชีวิต 2 (in Arabic, Ta'izzi-Adeni: Ta'izzi)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A35991).

พระคำแห่งชีวิต 3 (in العربية [Arabic: Classical])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 3 MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A75015).

พระคำแห่งชีวิต 3 (in Arabic, Moroccan)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 3 MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A20920).

After War (in Arabic, Sudanese: Khartoum)

(ดาวน์โหลด After War MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A65954).

Allah Adda Elhayah Lerohi [God Gave Life To My Spirit] (in Arabic, Sudanese: Khartoum)

(ดาวน์โหลด God Gave Life To My Spirit MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) คำพยานคริสเตียนสำหรับใช้ประกาศกับผู้ที่ยังไม่เชื่อ และเพื่อให้กำลังใจกับคริสเตียน (A64439).

Becoming a Friend of God (in Arabic, Chadian)

(ดาวน์โหลด Becoming a Friend of God MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงเรื่องจากพระคัมภีร์และเรื่องที่ประกาศข่าวประเสริฐ อธิบายความรอดและอาจให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Previously titled 'Words of Life 3'. (A34531).

انظر، اسمع وعش [การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์] (in Arabic, Sudanese: Khartoum)

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A66003).

Can I Know God? (in Arabic, Sa'idi)

(ดาวน์โหลด Can I Know God? MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A65304).

مغفرة من السماء [Forgiveness From Heaven] (in Arabic, Hijazi)

(ดาวน์โหลด Forgiveness From Heaven MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A65343).

How Can I Know God? (in Arabic, Egyptian)

(ดาวน์โหลด How Can I Know God? MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A27520).

Jean Ratu 1 (in Arabic, Chadian)

(ดาวน์โหลด Jean Ratu 1 MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) คำพยานคริสเตียนสำหรับใช้ประกาศกับผู้ที่ยังไม่เชื่อ และเพื่อให้กำลังใจกับคริสเตียน (A75034).

John 1 - 6 (in فصحى العصر [Arabic: Standard])

(ดาวน์โหลด John 1 - 6 MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง Dramatized readings of al-Kitab al-Hayat Bible version. (A74180).

John 7 - 12 (in فصحى العصر [Arabic: Standard])

(ดาวน์โหลด John 7 - 12 MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A74190).

John 13 - 21 (in فصحى العصر [Arabic: Standard])

(ดาวน์โหลด John 13 - 21 MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A74200).

Luke 01 - 8:39 (in العامية المصرية [Cairene Arabic])

(ดาวน์โหลด Luke 01 - 8:39 MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A74150).

Luke 08:40 - 16:18 (in العامية المصرية [Cairene Arabic])

(ดาวน์โหลด Luke 08:40 - 16:18 MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A74160).

Luke 16:19 - 24 (in العامية المصرية [Cairene Arabic])

(ดาวน์โหลด Luke 16:19 - 24 MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A74170).

South Sudanese เพลง & Music (in Arabic, Sudanese Juba)

(ดาวน์โหลด South Sudanese เพลง & Music MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A65951).

The Story of the Word (in العربية [Arabic: Classical])

บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม (C74691).

พระคำแห่งชีวิต w/Aden & Jibla (in Arabic, Ta'izzi-Adeni: El Odein)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต w/Aden & Jibla MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A04000).

أغاني: نحن ننظر في الثقة [We Look Up in Trust] (in Arabic, Sa'idi)

(ดาวน์โหลด We Look Up in Trust MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A65837).

Words of Peace for Women (in خليجي [Arabic, Gulf: Eastern Saudi Arabia])

(ดาวน์โหลด Words of Peace for Women MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A64222).

WOL w/Ta'iz/Tihami/Zabid/Sanaa (in Arabic, Ta'izzi-Adeni: Hojeria)

(ดาวน์โหลด WOL w/Ta'iz/Tihami/Zabid/Sanaa MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A04001).

الأخبار السارة [ข่าวประเสริฐ^] (in Arabic, Algerian: Constantine)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ^ MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ คำสอนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A30900).

الأخبار السارة [ข่าวประเสริฐ^] (in Arabic: Damascus)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ^ MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ คำสอนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A37565).

الأخبار السارة [ข่าวประเสริฐ^] (in Arabic, Mesopotamian: Baghdadi)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ^ MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ คำสอนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A30520).

الأخبار السارة [ข่าวประเสริฐ^] (in Arabic, Moroccan)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ^ MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ คำสอนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A27251).

الأخبار السارة [ข่าวประเสริฐ^] (in Arabic, North Levantine: Aleppo)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ^ MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ คำสอนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A38023).

الأخبار السارة [ข่าวประเสริฐ^] (in Arabic, North Levantine: Beiruti)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ^ MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ คำสอนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A31901).

الأخبار السارة [ข่าวประเสริฐ^] (in Arabic, North Levantine: Syrian Calamon)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ^ MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ คำสอนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A33770).

الأخبار السارة [ข่าวประเสริฐ^] (in South Levantine Arabic Mashriqi [Arabic, Palestinian])

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ^ MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ คำสอนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A22591).

الأخبار السارة [ข่าวประเสริฐ^] (in Arabic, Sa'idi)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ^ MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ คำสอนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A30160).

الأخبار السارة [ข่าวประเสริฐ^] (in Arabic, South Levantine: Jordanian)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ^ MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ คำสอนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A29591).

الأخبار السارة [ข่าวประเสริฐ^] (in فصحى العصر [Arabic: Standard])

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ^ MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ คำสอนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A03481).

الأخبار السارة [ข่าวประเสริฐ^] (in Arabic, Sudanese: Khartoum)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ^ MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ คำสอนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร The song Ya Mashie (Hey, Who is going!) by Nageb Labeb (A33260).

الأخبار السارة [ข่าวประเสริฐ^] (in Arabic, Ta'izzi-Adeni)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ^ MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ คำสอนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A33590).

الأخبار السارة [ข่าวประเสริฐ 15-23] (in Arabic, Hijazi)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ 15-23 MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ คำสอนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A65342).

الأخبار السارة [ข่าวประเสริฐ^ (for women)] (in Arabic, Moroccan)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ^ (for women) MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ คำสอนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A33890).

الأخبار السارة [ข่าวประเสริฐ^ (M)] (in العامية المصرية [Cairene Arabic])

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ^ (M) MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ คำสอนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A27750).

الأمثال للفلاحين [Parables for the Fellahin] (in Arabic, Sa'idi)

(ดาวน์โหลด Parables for the Fellahin MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน This has an Agriculture theme (A38024).

أقوال وقصص رائعة [Wonderful Sayings & เรื่อง] (in Arabic, Sudanese: Khartoum)

(ดาวน์โหลด Wonderful Sayings & เรื่อง MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A65453).

الخببار السارة [ข่าวประเสริฐ^] (in Arabic, Tunisian)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ^ MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ คำสอนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A64203).

الطريق الى السماء [The Way to Heaven] (in Arabic, Bedouin: Jordan)

(ดาวน์โหลด The Way to Heaven MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A63821).

المسيح هو رجاؤنا (للنساء) [The Messiah is Our Hope (for women)] (in العامية المصرية [Cairene Arabic])

(ดาวน์โหลด The Messiah is Our Hope (for women) MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A38025).

انظر، اسمع، و احيا ١: بداية مع الله [เริ่มต้นกับพระเจ้า] (in Arabic, Ta'izzi-Adeni: Hojeria)

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A65149).

انظر، اسمع، و احيا ٢: رجال الله العظام [ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า] (in Arabic, Ta'izzi-Adeni: Hojeria)

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A65150).

انظر.اسمع. و احيا ٣: نصرة مع الله [ชัยชนะโดยพระเจ้า] (in Arabic, Ta'izzi-Adeni: Hojeria)

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A65151).

انظر.اسمع و احيا ٤: خادم الله [ผู้รับใช้ของพระเจ้า] (in Arabic, Ta'izzi-Adeni: Hojeria)

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A65152).

انظر اسمع و احيا ٥: في التجربة من أجل الله [การทดสอบเพื่อพระเจ้า] (in Arabic, Ta'izzi-Adeni: Hojeria)

(ดาวน์โหลด การทดสอบเพื่อพระเจ้า MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A65176).

انظر اسمع و احياه ٦: يسوع معلماً و شافياً [พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา] (in Arabic, Ta'izzi-Adeni: Hojeria)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A65177).

انظر اسمع والحياه ٧: يسوع رباً و مخلصاً [พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด] (in Arabic, Ta'izzi-Adeni: Hojeria)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A65178).

انظر اسمع والحياه ٨: اعمال روح المقدس [การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์] (in Arabic, Ta'izzi-Adeni: Hojeria)

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A65179).

انظر، اسمع وعش [ชัยชนะโดยพระเจ้า] (in Arabic, Sudanese: Khartoum)

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A65454).

خبار الخير [ข่าวประเสริฐ^] (in Moroccan Arabic, Jebli)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ^ MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ คำสอนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร Music used by permission of NSS, © 2006 NSS (A34451).

كلمات الفرح للنساء [Words of Joy for Women] (in South Levantine Arabic Mashriqi [Arabic, Palestinian])

(ดาวน์โหลด Words of Joy for Women MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A38026).

خطة الله لك [God's Plan for You] (in Arabic, Sudanese: Khartoum)

(ดาวน์โหลด God's Plan for You MP3 ในภาษา ภาษาอาหรับ) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A65452).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

The Hope Video - Arabic ( العربية ) - (Mars Hill Productions)
Who is God? - Arabic - (Who Is God?)
مَلِكُ الـمَجْد (King of Glory) - Arabic - (Rock International)

ชื่ออื่นสำหรับ ภาษาอาหรับ

아라비아 말
Arab
Arabe
Árabe
Arabic (ชื่อภาษา ISO)
Arabiese
Arabisch
Arabo
Tiếng Ả Rập
العربية
زبان عربی
Арабский
अरबी भाषा
அரபிக்
アラビア語
阿拉伯語
阿拉伯语

พื้นที่ใช้ภาษา ภาษาอาหรับ

Afghanistan
Djibouti
Libya
Somalia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา ภาษาอาหรับ