ภาษา Ahirani

ชื่อภาษา: Ahirani
รหัสภาษา ISO: ahr
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 23032
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ahirani

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต (in अहिरनी: धूलिया [Ahirani: Dhulia])

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Ahirani) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

พระคำแห่งชีวิต (in अहिरनी: जलगांव [Ahirani: Jalgaon])

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Ahirani) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Ahirani - (The Jesus Film Project)

พื้นที่ใช้ภาษา Ahirani

India

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Ahirani