ภาษา Agariya

ชื่อภาษา: Agariya
รหัสภาษา ISO: agi
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18756
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Agariya

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต (in Agharia: Orissa)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Agariya) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

ชื่ออื่นสำหรับ Agariya

Agaria
Agharia
Agoria
Агария

พื้นที่ใช้ภาษา Agariya

India

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Agariya

People Groups who speak Agariya

Agaria, Hindu;