ภาษา Angal

ชื่อภาษา: Angal
รหัสภาษา ISO: age
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22999
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Angal

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ (Long) 1-20 (in Angal: Orone)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ (Long) 1-20 MP3 ในภาษา Angal) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A17101).

ข่าวประเสริฐ (Long) 1-20 (in Angal: Mendi)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ (Long) 1-20 MP3 ในภาษา Angal) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A17100).

ข่าวประเสริฐ (Long) 21-40 (in Angal: Mendi)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ (Long) 21-40 MP3 ในภาษา Angal) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A75289).

พระคำแห่งชีวิต 1 (in Mendi Group)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 MP3 ในภาษา Angal) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C04100).

พระคำแห่งชีวิต 2 (in Mendi Group)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 MP3 ในภาษา Angal) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C04101).

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Angal

People Groups who speak Angal

Angal, East;