ภาษา Adele

ชื่อภาษา: Adele
รหัสภาษา ISO: ade
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 23101
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Adele

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ (in Adele: Lower)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Adele) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร Same both sides. (C33641).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in Adele: Lower)

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Adele) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน Same both sides. (C33650).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (in Adele: Lower)

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา Adele) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน Same both sides. (C33651).

ชัยชนะโดยพระเจ้า (in Adele: Lower)

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า MP3 ในภาษา Adele) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน Same both sides. (C33660).

ผู้รับใช้ของพระเจ้า (in Adele: Lower)

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า MP3 ในภาษา Adele) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C33661).

การทดสอบเพื่อพระเจ้า (in Adele: Lower)

(ดาวน์โหลด การทดสอบเพื่อพระเจ้า MP3 ในภาษา Adele) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน Same both sides. (C33670).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (in Adele: Lower)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา Adele) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน Same both sides. (C33671).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (in Adele: Lower)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา Adele) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน Same both sides. (C33680).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (in Adele: Lower)

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา Adele) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน Same both sides. (C33681).

พระคำแห่งชีวิต (in Adele: Upper)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Adele) บันทึกเสียงเรื่องจากพระคัมภีร์และเรื่องที่ประกาศข่าวประเสริฐ อธิบายความรอดและอาจให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A29930).

พระคำแห่งชีวิต 2 (in Adele: Lower)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 MP3 ในภาษา Adele) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A29931).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

The New Testament - Adele - (Faith Comes By Hearing)

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Adele

People Groups who speak Adele

Lolo, Adele;