ภาษา Acheron

ชื่อภาษา: Acheron
รหัสภาษา ISO: acz
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1974
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

ตัวอย่างภาษา Acheron

Acheron - The Two Roads.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Acheron

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ^

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Acheron) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ คำสอนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

เป็นเพื่อนของพระเจ้า

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Acheron) บันทึกเสียงเรื่องจากพระคัมภีร์และเรื่องที่ประกาศข่าวประเสริฐ อธิบายความรอดและอาจให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

พระคำแห่งชีวิต 1

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Acheron) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

ดาวน์โหลด Acheron

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Acheron ผสมบ้าง

ข่าวประเสริฐ ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Acheron (in Nubi)

ชัยชนะโดยพระเจ้า ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า MP3 ในภาษา Acheron (in Nubi)

เริ่มต้นกับพระเจ้า ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Acheron (in Nubi)

ผู้รับใช้ของพระเจ้า ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า MP3 ในภาษา Acheron (in Nubi)

การทดสอบเพื่อพระเจ้า ดาวน์โหลด การทดสอบเพื่อพระเจ้า MP3 ในภาษา Acheron (in Nubi)

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา Acheron (in Nubi)

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา Acheron (in Nubi)

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา Acheron (in Nubi)

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา Acheron (in Nubi)

ชื่ออื่นสำหรับ Acheron

Aceron
Achurun
Aicherion
Aicheron
Barame
Garame
Garme
Ачерон

พื้นที่ใช้ภาษา Acheron

Sudan

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Acheron

People Groups who speak Acheron

Acheron;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Acheron

ข้อมูลอื่นๆ: Understand little Arabic and Moro

จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 15.5

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ