ภาษา Farsi, Western: Hamadani

ชื่อภาษา: Farsi, Western: Hamadani
ชื่อภาษา ISO: ภาษาฟาร์ซี [pes]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9774
Language Scope: Unknown
Language State: Not Verified
รหัสสำเนียงของ ROD:

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Farsi, Western: Hamadani

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

مژده [ข่าวประเสริฐ^] (in فارسی [Farsi])

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ^ MP3 ในภาษา Farsi, Western: Hamadani) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ คำสอนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร Man's voice to be suitable for either men or women. (A63695).

ข่าวประเสริฐ (for women) (in فارسی [Farsi])

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ (for women) MP3 ในภาษา Farsi, Western: Hamadani) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร For Women. (A23131).

Has the Bible Been Changed? (in فارسی [Farsi])

(ดาวน์โหลด Has the Bible Been Changed? MP3 ในภาษา Farsi, Western: Hamadani) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม (A75061).

How can we know God? 1 (in فارسی [Farsi])

(ดาวน์โหลด How can we know God? 1 MP3 ในภาษา Farsi, Western: Hamadani) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม (A75064).

How can we know God? 2 (in فارسی [Farsi])

(ดาวน์โหลด How can we know God? 2 MP3 ในภาษา Farsi, Western: Hamadani) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม (A75066).

How can we know God? 3 (in فارسی [Farsi])

(ดาวน์โหลด How can we know God? 3 MP3 ในภาษา Farsi, Western: Hamadani) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม (A75065).

How can we know God? 4 (in فارسی [Farsi])

(ดาวน์โหลด How can we know God? 4 MP3 ในภาษา Farsi, Western: Hamadani) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม (A75068).

Meditational เพลง by Haik w/ wstrn hymn (in فارسی [Farsi])

(ดาวน์โหลด Meditational เพลง by Haik w/ wstrn hymn MP3 ในภาษา Farsi, Western: Hamadani) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A75058).

ชีวิตของพระเยซู 1 (in فارسی [Farsi])

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระเยซู 1 MP3 ในภาษา Farsi, Western: Hamadani) ชีวิตของพระเยซูจากพระธรรมมัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการ และโรม (A30020).

ชีวิตของพระเยซู 2 (in فارسی [Farsi])

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระเยซู 2 MP3 ในภาษา Farsi, Western: Hamadani) ชีวิตของพระเยซูจากพระธรรมมัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการ และโรม (A30021).

เพลง 2 - Treasure of Jesus (in فارسی [Farsi])

รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A80950).

เพลง of Haik Housepian (in فارسی [Farsi])

(ดาวน์โหลด เพลง of Haik Housepian MP3 ในภาษา Farsi, Western: Hamadani) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A75063).

เพลง - Treasure of Jesus (in فارسی [Farsi])

(ดาวน์โหลด เพลง - Treasure of Jesus MP3 ในภาษา Farsi, Western: Hamadani) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A80949).

พระคำแห่งชีวิต 1 (in فارسی [Farsi])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 MP3 ในภาษา Farsi, Western: Hamadani) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A03220).

พระคำแห่งชีวิต 2 (in فارسی [Farsi])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 MP3 ในภาษา Farsi, Western: Hamadani) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A20331).

พระคำแห่งชีวิต 3 (in فارسی [Farsi])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 3 MP3 ในภาษา Farsi, Western: Hamadani) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A03550).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Farsi Radio - (Eternal Life Ministries)
Farsi Video - (Eternal Life Ministries)
Farsi Worship Songs - (Eternal Life Ministries)
God's Story Audiovisual - Farsi - (God's Story)
Hymns - Farsi - (NetHymnal)
Iranian Evangelistic Video Tract - Iranian - (Create International)
Jesus Film Project films - Farsi, Western - (The Jesus Film Project)
Radio Mojdeh - Farsi - (Radio Mojdeh)
The Bible - Farsi - (Farsi Net)
The Bible - Farsi - by Audio Scriptures - (Bible Gateway)
The Bible - Farsi - Persian - صوتی کتاب مقدس - (Wordproject)
The Bible - Farsi - Today's Persian Version - (Talking Bibles)
The Hope Video - Farsi - (Mars Hill Productions)
The Jesus Story (audiodrama) - Farsi Western - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Farsi, Western - (Faith Comes By Hearing)
The Prophet's Story - Farsi (فارسی) - (The Prophets' Story)
The Weary Traveller - Persian/Farsi (film) - (Create International)
The Weary Traveller - Persian/Farsi (film) - (Create International)
Thru the Bible Persian Podcast - (Thru The Bible)
Who is God? - Persian (Farsi) - (Who Is God?)
پادشاه جلال (King of Glory) - Farsi - (Rock International)

ชื่ออื่นสำหรับ Farsi, Western: Hamadani

Hamadani
همِدانی

พื้นที่ใช้ภาษา Farsi, Western: Hamadani

Iran

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Farsi, Western: Hamadani

People Groups who speak Farsi, Western: Hamadani

Persian;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Farsi, Western: Hamadani

จำนวนประชากร: 24,280,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ