ภาษา Farsi, Eastern: Parsiwan

ชื่อภาษา: Farsi, Eastern: Parsiwan
ชื่อภาษา ISO: Dari [prs]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9771
Language Scope: Unknown
Language State: Not Verified
รหัสสำเนียงของ ROD:

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Farsi, Eastern: Parsiwan

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

مژده [ข่าวประเสริฐ^ for Men (M)] (in دری [Dari])

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ^ for Men (M) MP3 ในภาษา Farsi, Eastern: Parsiwan) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ คำสอนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A32090).

مژده [ข่าวประเสริฐ^ for Women (M)] (in دری [Dari])

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ^ for Women (M) MP3 ในภาษา Farsi, Eastern: Parsiwan) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ คำสอนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A32091).

مژده [ข่าวประเสริฐ^ (Western)(M)] (in دری [Dari])

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ^ (Western)(M) MP3 ในภาษา Farsi, Eastern: Parsiwan) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ คำสอนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A32081).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in دری [Dari])

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Farsi, Eastern: Parsiwan) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80790).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (in دری [Dari])

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา Farsi, Eastern: Parsiwan) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80791).

ชัยชนะโดยพระเจ้า (in دری [Dari])

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า MP3 ในภาษา Farsi, Eastern: Parsiwan) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80792).

ผู้รับใช้ของพระเจ้า (in دری [Dari])

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า MP3 ในภาษา Farsi, Eastern: Parsiwan) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80793).

การทดสอบเพื่อพระเจ้า (in دری [Dari])

(ดาวน์โหลด การทดสอบเพื่อพระเจ้า MP3 ในภาษา Farsi, Eastern: Parsiwan) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80794).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (in دری [Dari])

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา Farsi, Eastern: Parsiwan) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80795).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (in دری [Dari])

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา Farsi, Eastern: Parsiwan) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80796).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (in دری [Dari])

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา Farsi, Eastern: Parsiwan) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80797).

ชีวิตของพระเยซู 1 (in دری [Dari])

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระเยซู 1 MP3 ในภาษา Farsi, Eastern: Parsiwan) ชีวิตของพระเยซูจากพระธรรมมัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการ และโรม (A33980).

ชีวิตของพระเยซู 2 (in دری [Dari])

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระเยซู 2 MP3 ในภาษา Farsi, Eastern: Parsiwan) ชีวิตของพระเยซูจากพระธรรมมัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการ และโรม (A33981).

The Right Clothing (in دری [Dari])

(ดาวน์โหลด The Right Clothing MP3 ในภาษา Farsi, Eastern: Parsiwan) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม (A07540).

พระคำแห่งชีวิต 1 (in دری [Dari])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 MP3 ในภาษา Farsi, Eastern: Parsiwan) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A03620).

พระคำแห่งชีวิต 2 (in دری [Dari])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 MP3 ในภาษา Farsi, Eastern: Parsiwan) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A02120).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Bible - Dari - (Afghan Bibles)
Dari Christian Radio (scriptures, testimonies, stories) - (Afghan Christian Radio)
Jesus Film Project films - Dari - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Dari - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Dari - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Farsi, Eastern: Parsiwan

Parsiwan
فارسیوان

พื้นที่ใช้ภาษา Farsi, Eastern: Parsiwan

Afghanistan

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Farsi, Eastern: Parsiwan

People Groups who speak Farsi, Eastern: Parsiwan

Darwazi; Moghal; Nuristani, Malakhel; Pahlavani; Parsee; Persian; Qizilbash; Tajik, Afghan; Tangshuri;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Farsi, Eastern: Parsiwan

จำนวนประชากร: 7,000,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ