ภาษา Beti-Fang Yabeka

ชื่อภาษา: Beti-Fang Yabeka
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9727
Language Type: Unknown
ชื่อภาษา ISO: Ewondo [ewo]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Beti-Fang Yabeka

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ 1-20 (in Ewondo)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ 1-20 MP3 ในภาษา Beti-Fang Yabeka) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A62998).

ข่าวประเสริฐ 21-40 (in Ewondo)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ 21-40 MP3 ในภาษา Beti-Fang Yabeka) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A63018).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Ewondo - (The Jesus Film Project)

พื้นที่ใช้ภาษา Beti-Fang Yabeka

Cameroon

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Beti-Fang Yabeka

มี 9 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Beti-Fang Yabeka.

Bafek
Beti-Fang Yabekolo
Ewondo
Ewondo: Enoah
Ewondo: Evouzok
Ewondo: Fong
Ewondo: Mbida-bani
Ewondo: Mvete
Ewondo: Yabekanga