ภาษา Even: Ola

ชื่อภาษา: Even: Ola
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9676
ชื่อภาษา ISO: Even [eve]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Even: Ola

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

ชื่ออื่นสำหรับ Even: Ola

Ola

พื้นที่ใช้ภาษา Even: Ola

Russia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Even: Ola

มี 9 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Even: Ola.

Even
Even: Indigirka
Even: Kamchatka
Even: Kolyma-omolon
Even: Lamunkhin
Even: Okhotsk
Even: Sakkyryr
Even: Tompon
Even: Upper Kolyma

ข้อมูลเกี่ยวกับ Even: Ola

ข้อมูลอื่นๆ: Ola (basis for literary Even) not accepted by dialect speakers. (Eth 17th edition)

จำนวนประชากร: 7,170

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ