ภาษา Djangun

ชื่อภาษา: Djangun
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9318
ชื่อภาษา ISO: Djangun [djf]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Djangun

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

พื้นที่ใช้ภาษา Djangun

Australia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Djangun

มี 0 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Djangun.

ข้อมูลเกี่ยวกับ Djangun

ข้อมูลอื่นๆ: Nearly_Extinct.

จำนวนประชากร: 1